Politica de Confidentialitate

Politica de confidențialitate

 

Protecția datelor cu caracter personal ale clienților reprezintă o prioritate maximă a Anticariatului SF. Anticariatul SF își asumă responsabilitatea asupra respectării principiilor vieții private și a confidențialității datelor personale ale acelor persoane care au calitatea de client și/sau utilizator și care beneficiază de produsele noastre.

 

Ne rezervăm dreptul de a stoca informațiile clienților: nume, prenume, adresă, e-mail, telefon, număr de cărți comandate și titlurile acestora pe durata necesară îndeplinirii comenzilor și în vederea realizării de statistici. Nu sunteți obligați să furnizați aceste date, însă refuzul Dumneavoastră de a le comunica determină imposibilitatea plasării și livrării comenzii.

 

Anticariatul SF respectă sub toate aspectele sale condițiile impuse de regulamentul european de protecția datelor persoanelor fizice, cunoscut sub numele GDPR. În conformitate cu GDPR, orice client/utilizator al website-ului are următoarele drepturi pe care le poate exercita în orice moment fără nici o justificare:

 

 1. Dreptul de acces al persoanei vizate. Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la orice informații legate de acestea.

 

 1. Dreptul de a fi informat. Persoana vizată are dreptul de a primi gratuit informații detaliate, clare, transparente, ușor de înțeles și ușor accesibile, privind drepturile sale și activitățile de prelucrare a datelor efectuate de operator. Informațiile despre datele, scopul și modul în care operatorul prelucrează datele cu caracter personal sunt incluse în această Politică de Confidențialitate.

 

 1. Dreptul la rectificare. Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

 

 1. Dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”). Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau persoana vizată se opune prelucrării în scop de marketing direct (inclusiv în cazul profilării în scop de marketing direct);
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul;

 

 1. Dreptul la restricționarea prelucrării. Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:
 • persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;
 • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru contestarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • persoana vizată s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate;

 

 1. Dreptul la portabilitatea datelor. Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care:
 • prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract.
 • prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

 

Persoana vizată are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

 

 1. Dreptul de retragere a consimțământului. Persoana vizată are dreptul să își retragă gratuit în orice moment consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

 

 1. Dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat.
 • Dreptul la opoziție. În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

 

Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal ce o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.

 

În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării în scopul marketingului direct, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate în acest scop.

 

 • Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri. Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Operatorul de date pune în aplicare măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate, cel puțin dreptul acesteia de a obține intervenție umană din partea operatorului, de a-și exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

 

 1. Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere. În cazul în care persoana vizată consideră că drepturile legate de protecția datelor cu caracter personal i-au fost încălcate, are dreptul de a vă adresa printr-o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.).

 

 1. Dreptul de a se adresa Justiției. În măsura în care considerați că este necesar, aveți dreptul de a vă adresa Justiției.


Anticariat SF vă stă la dispoziție pentru a vă putea exercita drepturile menționate. Ne puteți contacta pe mail la adresa: contact@anticariat-sf.ro sau telefonic la numărul: 0749.014.881.
 
 
Cookies
 
 

Prezenta politică privind fișierele cookies se aplică tuturor utilizatorilor paginii de internet www.anticariat-sf.ro. Informațiile prezentate în continuare au ca scop informarea utilizatorilor acestei pagini de internet cu privire la plasarea, utilizarea și administrarea cookie-urilor de către Anticariatul SF în contextul navigării utilizatorilor pe această pagină de internet.

 

Folosim termenul „cookie”-uri pentru a ne referi la modulele cookie și la tehnologiile similare prin intermediul cărora pot fi colectate informații în mod automat. Un „Internet Cookie” (termen cunoscut și sub denumirea de „browser cookie” sau „HTTP cookie” ori „cookie”) reprezintă un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau pe alte echipamente ale unui utilizator prin intermediul cărora se accesează internetul. Cookie-urile sunt instalate prin solicitarea emisă de un web-server către un browser (de ex.: Internet Explorer, Firefox, Chrome). Cookie-urile odată instalate au o durată de existență determinată, rămânând „pasive”, în sensul că nu conțin programe software, viruși sau spyware și nu vor accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului pe al cărui echipament au fost instalate.

 

Un cookie este format din două părți: numele cookie-ului și conținutul sau valoarea cookie-ului.

Din punct de vedere tehnic, doar web-server-ul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe pagina de internet asociată web-server-ului respectiv.

 

Cookie-urile sunt utilizate pentru a furniza utilizatorilor acestei pagini de internet o experiență mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecărui utilizator în parte și anume pentru:

 • îmbunătățirea utilizării acestei pagini de internet, inclusiv prin identificarea oricăror erori care apar în timpul vizitării/utilizării acesteia de către utilizatori;
 • furnizarea de statistici anonime cu privire la modul în care este utilizată această pagină de internet către Anticariat SF, în calitate de deținător al acestei pagini de internet;
 • anticiparea unor eventuale bunuri care vor fi în viitor puse la dispoziția utilizatorilor prin intermediul acestei pagini de internet, în funcție de serviciile / produsele accesate.
 

Pe baza feedback-ului transmis prin cookie-uri în legătură cu modul în care se utilizează această pagină de internet, Anticariatul SF poate adopta măsuri pentru ca această pagină de internet să fie mai eficientă și mai accesibilă pentru utilizatori. Astfel, utilizarea cookie-urilor permite memorarea anumitor setări/preferințe stabilite de către utilizatorii acestei pagini de internet, precum:

 • faptul că a vizitat site-ul și ce pagini a accesat.
 • limba în care este vizualizată o pagină de internet;
 • moneda în care se exprimă anumite prețuri sau tarife;
 • facilitarea accesului în contul utilizatorilor;
 • postarea comentariilor pe site.
 

Cookie-urile păstrează informații într-un fișier text de mici dimensiuni care permit recunoașterea browserului. Această pagină de internet recunoaște browser-ul până când cookie-urile expiră sau sunt șterse.

 

În cazul în care utilizarea cookie-urilor nu este deranjantă, iar calculatorul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe această pagină de internet este folosit doar de către dumneavoastră, pot fi setate termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare.

În cazul în care calculatorul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe această pagină de internet este folosit de mai multe persoane, poate fi luată în considerare setarea pentru ștergerea datelor individuale de navigare de fiecare dată când browserul este închis.

 

Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face această pagină de internet dificil de vizitat, atrăgând după sine limitări ale posibilităților de utilizare ale acesteia. Utilizatorii își pot configura browser-ul să respingă fișierele cookie sau să fie acceptate cookie-uri de la o pagină de internet anume. 

Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări pot fi accesate, ca regulă, în secțiunea „opțiuni” sau în meniul de „preferințe” al browser-ului dumneavoastră. Totuși, refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate online, ci doar că aceasta nu va fi adaptată preferințelor și intereselor dumneavoastră, evidențiate prin comportamentul de navigare.


Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în sunt utilizate cookie-urile prin intermediul acestei pagini de internet, vă rugăm să vă adresați la: contact@anticariat-sf.ro .
Inapoi
Copyright © 2024 Anticariat SF. Powered by Zen Cart